Tag Archives: Long Live The Horror

(gig report)MICHALE GRAVES(Usa)+CLOCKWORK PSYCHO(Slo)-26.04.2018.-Boogaloo, Zagreb

Svakom čitatelju ovog webzinea je poznato da smo veliki ljubitelji horrorpunka, a pogotovo Misfitsa i Blitzkida. Kada smo čuli da dolazi Michale Graves, bivši vokal Misfitsa, koji će svirati svoje solo odlične stvari koje su pretjerano podcijenjene i zapostavljene kao … Continue reading

Posted in English interviews and articles, Gig reports, Reviews, Svi, Various | Tagged , , | Leave a comment